اسپری آرام بخش گربه/سگ بایولاین

حجم

120 میلی لیتر

352,000 تومان

استفاده از این محصول به طور موثر مشکلات رفتاری را که از قرار گیری در شرایط و محیط های استرس زا ناشی می شوند را (نظیر بی قراری،لَه لَه زدن پیوسته، لرزیدن) در گربه ها و سگ ها کاهش می دهد. دستور مصرف:
  • پیش از مصرف، محلول را بخوبی تکان دهید.
  • در مکان هایی که حیوان دچار استرس می شود یا رفتار های ناشی از استرس از خود نشان می دهد (نظیر داخل باکس) از این محلول اسپری کنید.
می توان این محلول را روی خود حیوان بصورت مستقیم اسپری کرد. در صورت انجام این کار از اسپری کردن محلول به داخل چشم و نواحی اطراف آن پرهیز کنید.